Aktiv Vega som er et formalisert samarbeid mellom rorbubedriftene på Vega har tatt initiativ til å få etablert en Via Ferrata (klatreløype på Sundsvoll).

Vegatrappa er en del av anlegget.